Saeima
CVK
MK KM, Ministrijas
Valsts valodas centrs
Tiesībsargs
Valsts kontrole
KNAB, VP, IDB
LRĢP SAB
AT, ST

V A L S T S  V A L O D A

Latvijas Republikas 13. Saeimas vēlēšanās `Attīstībai Par` ieguva 6,57% balsstiesīgo vēlētāju atbalstu, bet par `Jauno vienotību` nobalsoja 3,65% balsstiesīgo vēlētāju, kas neatbilstu Vēlēšanu likumā noteiktai 5% robežvērtības pareizai interpretācijai, pēc būtības, gadiem sekmējot caurkritušu politiķu varas uzurpēšanu.
Kopumā, ar 10,22% balsstiesīgo, bez visu šo partiju ievēlētāju atbalsta, Latvijas Valsts netieši ir pieteikusi kara stāvokli ar Baltkrievijas republiku, par Suverēnas Valsts Tautas nobalsošanā nostiprināta karoga nomaiņu uz, kolaboracionistu rindās izmantotu, auduma izstrādājumu.
Ar ieviestajām sankcijām, esat lieguši kaimiņvalstu savstarpēju gaisa kuģu satiksmi, skarto aviolīniju pasažieriem, nevis jums, sadārdzinot lidojumu izmaksas, palielinot lidojumu laiku un aviotransporta kraha iespējamību. Likteņa varā atstājāt Latvijas piederīgos pilsoņus, arī ar piedāvājumu par Baltkrievijas hokeja izlases apmaiņu.
Tajā pat laikā, jau gadiem LR Saeimas deputāti un deputātu kandidāti atļaujās nevērsties pie vēlētājiem Valsts valodā: https://youtu.be/N43ZGJyrpnU , jo ne paši māk teicami runāt latviski, ne vairums viņu atbalstītāju.

Tamdēļ:
1. Lūdzu likumdošanā nostiprināt, ka deputāts vai deputāta kandidāts pie saviem vēlētājiem, jebkurā vietā, laikā un veidā, drīkst vērsties tikai un vienīgi Valsts valodā;
2. Lai veicinātu Valsts valodas apgūšanu, lūdzu likumdošanā noteikt, ka jebkurās Latvijas Valsts vēlēšanās drīkst piedalīties vienas Valsts – LR pilsonis ar Valsts valodas zināšanām augstākā līmenī vai LR pilsonis ar vienu pilsonību, kam latviešu valoda ir dzimtā valoda;
3. Lūdzu LR Vēlēšanu likumā noteikt, ka politiskās partijas ievēlēšanas 5% robežvērtība ir aprēķināma, par pamatu ņemot visu balsstiesīgo pilsoņu skaitu, nevis pēc vēlēšanās dalību ņēmušo pilsoņu skaita;
4. Tā kā, pēc būtības neievēlēts, Ministru kabinets ir uzsācis potēšanas eksperimentus arī uz Latvijas republikas bērniem un piespiedu potēšanu studentiem, ārstiem, kareivjiem, lūdzu nodrošināt vēlēšanu biļetenos informāciju par katra deputāta vakcinēšanās datētu statusu;
5. Pēc ST lēmuma `Reģionālās reformas` jautājumos, 21. gada Pašvaldību vēlēšanas visās Pašvaldības vienlaikus notikt nevar.
Lūdzu atlikt Pašvaldību vēlēšanas uz 3 mēnešiem, līdz 21. gada septembrim, kad `Reģionālā reformas` jautājumi tiks daudz maz sakārtoti;
6. Gadījumā, ja uz vēlēšanām neierodas vismaz 51% balsstiesīgo pilsoņu, `Reģionālā reforma` pēc būtības ir uzskatāma par neatbalstāmu, bet vēlēšanas ar to rezultātiem, izsludināmas par spēkā neesošām;
7. Ja vēlēšanās pa pastu netiek nodrošināta rezultātu salīdzināšana internetā, tās uzskatāmas par falsificētām.
CVK, lūdzu nodrošināt atsevišķu statistiku pastā saņemtajiem biļeteniem, ar beztermiņa iespēju katram vēlētājam pārliecināties par savas balss pieskaitīšanas precīzumu;
8. Kad Latvijas Valsts piederīgi vēlēsies atgriezties dzimtenē vai būs spiesti to darīt, pastarpinātā demokrātija tiks nomainīta uz tiešo demokrātiju.

Pateicos!

Rīga
31.05.21

R.R. Akmens-Alksnis

Uzticība Latvijai, latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu.