L A T V I J A S   R E P U B L I K A

MK, Saeima, Iekšlietu ministrs, Tieslietu ministrs, Finanšu ministrs, Tiesībsargs, Valsts kontrolieris, KNAB, SAB

Raimonds Roberts Akmens-Alksnis

R E K O M E N D Ā C I J A
iestāžu apvienošanai

Godātie ierēdņi!

Ik pa laikam par finanšu apriti Latvijas gādīgā politikā izsakās mēdiji, bet tiesībsargājošās instances saskarās ar grūtībām radušās situācijas novest līdz tiesai, tamdēļ rekomendēju:
Koruptīvo darījumu aculieciniekus aicināt pieteikties ar TV un radio palīdzību, par liecinieka sniegto informāciju garantējot tam juridisku neaizskaramību un atlīdzību sākot no 5 000,- EUR.
Lai kāpinātu Tiesībsarga, Valsts kontroles un KNAB darba efektivitātes, aicinu apvienot šīs iestādes vienā Ministrijā – TVKNAM.LATVIA, papildus piesaistot profesionālus juristus, kuri atklātajiem pārkāpumiem nodrošinātu juridisku iznākumu.

Rīga,
03.02.21.

Valsts Prezidenta amata kandidāts,
R.R. Akmens-Alksnis
Raimonds.Akmens@inbox.lv
T. 2 77 24 111