Latvijas Republika
Satversmes Tiesai,
Augstākai Tiesai,
MK,
Ministrijām,
LĀB,
Tiesībsargam,
KNAB

RAYSTAR CAPITAL BALTS FOUNDATION reg. 40008259123

atkārtots aicinājums.

Cienījamie Baltu Tautas 13. sasaukuma Ministri un ierēdņi.
Neskatoties uz to, ka reāla e-veselības aplikācijas izstrāde, integrējot visas datubāzes, ar studējošo darbaspēku un zināšanām ir 200K, par ko arī rakstīju VM, savtīgi tiek tērēti ESF miljoni, tādēļ e-veselība definējama kā savtīgs, lietotājiem un uzturētājam – Valstij neizdevīgs un nekavējoties atceļams VM huntas pilotprojekts, kura lietderības koeficients ir ar “-“ zīmi. E-veselības projekts, tā īstenošana un ieviešanas darbi ar bezgalīgiem un finansiāli neizdevīgiem uzlabojumiem, līdzīgi kā e-talons, tā neatcelšanas gadījumā, pēc būtības ir izšķetināms ES tiesā.
Apgalvoju, ka ilggadēji lietotas un novecojušas militārās tehnikas, faktiski – metāllūžņu iepirkumi ir vērtējami krasāk par RS privātos nolūkos sadārdzinātajiem iepirkumiem un tas darāms Latvijas Republikas Augstākā tiesā! Pasaules Terorista Nr.1 – ASV kara tehnikas nebeidzama izvietošana Latvijas – Krievijas pierobežā, arī ar militarizēto vecās Eiropas pēc dempinga šaursliežu vilciena agonijas projektu – Rail Baltica, izraisīs nepārprotamu KF imūn-reakciju, kas triju dienu laikā padarīs Valsts pierobežu, līdz pat Ādažiem, par turpmākos gados neapdzīvojamu teritoriju.
Par cik, kādreiz Suverēna Latvijas Valsts, ar ebreju izvēlētu priekšstāvi – Vairu Vīķi Freibergu priekšgalā, iestājās Eiropas Savienībā bez Tautas vairākuma atbalsta – 47,8% balsstiesīgo, bez Tautas vairākuma atbalsta nomainot nacionālo naudas vienību – Lats uz Eiro un iestājoties NATO bez Tautas referenduma, Latvijas Valsts dalību Eiropas Savienībā definēju kā komunistiskās politmafijas, ebreju biznesa projektu, kurš pēc spēkā esošās – 4. maija kompartijas
atlieku! Republikas juridiski elastīgās Satversmes, latviešu, Latvijas Tautu izraidīs no dzimtenes uz neatgriešanos. Tādēļ Latvijas Valsts dalību NATO uzskatu par vēža, kurš ir ārstējams ģenētiski – DNS līmenī, aizsardzību Latvijas Valsts teritorijā. Statistikas dati liecina – ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā onkoloģisko saslimšanu skaits uz 100K iedzīvotājiem ir pieaudzis gandrīz 2x, kas ir tieši saistīts ar piegādājamo zemās kvalitātes pārtikas produktu klāstu un finansējuma nenovirzīšanu medicīnai, zinātnei. Līdz ar Rail Baltica projektu šie statistikas rādītāji var tikai un vienīgi pieaugt. Tādēļ Rail Baltica īstenojams tikai un vienīgi ar Tautas nobalsošanu. Kā arī -pirmskara Latvija guva pienācīgu peļņu no tranzīta caur Valsts teritoriju, savukārt – šobrīd, kādreiz Suverēnā Latvijas Valsts, ar pašmāju politiķu centieniem, tiek nostādīta pozīcijā, kad par tranzītu caur tās teritoriju, nodokļu maksātājiem būs vēl jāpiemaksā. Un RB neatgriezeniski izmainīs Latvijas faunas turpmāko attīstību kā arī teritorijas floras dabiskums “dzelzs važās” tiks ieskauts un apturēts uz vairākām desmitgadēm. Kā alternatīvu RB, 16. gadā iniciēju viensliedes magnētiskā ātrvilciena ( optimāls augstums <40m, ātrums <600km/h) loku Portugāle-…-Latvija-…-Ķīna.
Pēc augstāk minētā, atkārtoti aicinu Veselības ministriju, FM, EM, IZM – MK rast iespēju finansēt RC Balts Foundation zinātņu doktora Charles Christopher Busby “Hipertermālas vēža ārstniecības molekulārā līmenī” zinātniskās teorijas izpētes turpinājumiem – iekārtas prototipa izstrādei, kas Doktora dzimtā angļu valodā aprakstīti zemāk.

Pēc 10 dienām ES pieņēma lēmumu par vienādas kvalitātes produktiem:
https://www.db.lv/komentari/visas-es-valstis-bus-japardod-vienadas-kvalitates-produktus-486345

Molecular targeted hyperthermia for cancer treatment
Quantum radiotherapy
Christopher Busby PhD
Riga

1. Prior Art.
Prior art is claimed by Christopher Busby in the final chapters of the book What is Life by Christopher Busby January 2016. This book outlines a new theory of living systems but one aspect of the theory has implications for successful cancer therapy resulting in cures. This approach is briefly outlined here.
2. Patents
Patents have not been sought since they can easily be jumped. Instead the project depends on gaining the entire market very quickly though branding and location.
3 Cancer cure/ cancer treatment
As a consequence of the introduction to the human genome of genetic damage in the last 60 years the age standardised cancer rate has increased exponentially. One in 9 people were diagnosed in 1950-1960. It is currently 1 in 3 and by 2020 the WHO project it to be 1 in 2. Cancer is a disease of old age and older people have the most amount of money which clearly they will pay out for chance of a cure. Therefore the market is half the human race, and if we consider that spouses/friends/children/partners will wish to save their loved ones, it is the entire global population.
4. Current conventional medical responses
Cancer treatment by the standard or State medical system currently involves the following approaches.
 Surgery
 Ionizing Radiation therapy
 Chemotherapy
 Immune system targeting drugs and variations. This is a new approach and shows some promise, but is very expensive and has some serious side effects.
The cure rate using combinations of the above is not good, there is a high chance of re-establishment of the tumours or metasteses. Furthermore, the side effects of these treatments can be horrifying and life changing, or can kill the patient (e.g. coronary artery damage in breast cancer radiotherapy).
5. New theory of cancer
As outlined in the 2016 book, cancer expression is both a genetic disease expressed at the cellular level and also a result of the breakdown of cell-cell communication at the cell community level. Autopsy data show that small tumours are always present in older individuals
but mostly these do not progress and in fact disappear over time. Their disappearance is a result of an apoptosis signal directed at the cancer cells from the surrounding cell community. Therefore anything that increases of decreases the cell cell signal strength will favour cancer since tumours can grow so large that the tumour internal signal swamps the community signal and continuous replication occurs. In eukaryotic cells the norm is replication: stasis is a result of cell signalling control.
Tumour cells lack oxygenation and convert to anaerobic metabolism, which results in the destruction of cell surface proteins involved in signalling. If signalling can be restored, then the tumour will regress and disappear.
6. German/Russian hyperthermia treatment for cancer
It was noticed in the Soviet Union (also claimed in Latvia) that individuals with cancer who developed fever as a result of a virus infection became cancer free. This raised the issue of the mechanism. The finding has resulted in two types of cancer therapy which do have some success. (1) Virus therapy in which the patient is infected with a relatively harmless but fever inducing virus an (2) hyperthermia where the patient is heated up in various ways to a core temperature (or for local hyperthermia the tumour if accessible) of about 41.5 degrees Celsius.
I have visited 4 hyperthermia clinics and seen the methods used for hyperthermia. Treatment is for a week or more and costs between 8000 and 15000 Euros. The success rate is better than conventional treatment.
The main method involves placing the patient on a bed under a plastic dome and irradiating the naked patient with water filtered broad band infra-red lamps. Core temperature is monitored with a rectal thermometer. Other methods involve local irradiation with a water filtered infrared lamp or total immersion in hot water under anaesthetic, but the latter requires careful medical supervision.
There is a lot of high tec confidence tricking associated with some of the clinics. As I will outline below, the method I wish to develop and use will overcome many of the problems with present hyperthermia and I believe will lead to a better cure rate and less painful treatment.
7. My proposed method
How does it work? In my theory, body temperature is an external background measure of the infra-red communications taking place in the body. All cell signalling is in the infrared and involved specific frequencies which came about through evolution. These frequencies energise specific molecules which then use this energy to carry out the various cellular process termed “life” but so far not understood in conventional biology.
Hyperthermia clinics have told me that all cancer sufferers have low body temperature.
The current hyperthermia method attempts to heat up the total individual, increase the core body temperature. But (1) this is extremely unpleasant (2) can only raise the temperature to 41.7 before serious damage cuts in. My question is this: which molecular systems are being energised by this increase in temperature? I believe that it is almost certainly the DNA.
The body is almost completely water. Water has strong infrared absorption at about 3300wavenumbers (about 3 microns wavelength). So broadband infrared is absorbed in the surface of the body and does not get to any tumours deeper than 2cm. This is why water
jacketed infrared emitters are employed. But they have glass walls (to contain the water cooling) so the depth of heating is still less than a few cm.
I propose that we heat up the DNA phosphate backbone and thus energise the DNA in the cell nucleus by directly irradiation the patient with specific 10 micron infrared radiation using an method which I have developed. The emitter machine is quite cheap to make. So the irradiation would (1) be more penetrating since water does not absorb in that region to any extent and (2) will not heat the patient up appreciably and thus will be less unpleasant.
8. What is needed to do this work?
Since the method is a variation of hyperthermia, the laws relating to treatment will be the same. However, we do not know what the effect will be of selectively heating the DNA and other phosphate containing molecules. There may be unexpected effects. Also we cannot use core temperature as a yardstick of exposure, since the method heats some molecules but not the whole body.
Therefore some preliminary experiments have to be carried out.
I would need a laboratory, money for material, a contract for 6 months and two assistants. We would also need to have a medical doctor available for consultation, preferably one with experience in cancer therapy.
7. Why Latvia?
Latvia can advertise the treatment much more cheaply than Germany due to the lower overheads (nursing, doctors, premises etc.). Also I live here and can create the machines and supervise their use. I can, of course, take this to any of the German hyperthermia clinics. But being lazy, and liking it here in Latvia, I would rather get started here.
8. How much? Deliverables.
I myself want 100,000 Euros to work on this for 11 months. I want half of this up front. I would need a workshop/ laboratory with the usual facilities. For that I will supervise the creation and manufacture of two treatment machines and associated monitoring systems. I will carry out experiments with these machines to establish the protocols for treatment.
9. Registration of devices/ patents
I will leave this to whoever funds the operation: but I will want a 51% cut of any patent or registration operation. If this device functions as I believe it will, it will make whoever owns it the richest person in the world.

C Busby May 2017.

www.greenaudit.org

www.Busby.Exposed

Prezidents –
Raimonds Akmens

Ray@Raystar.Capital