Latvijas Republika
KNAB –
God. Jēkabam Straumem
Iekšlietu ministram –
God. Sandim Ģirģenam

Raystar Capital Balts Foundation
40008259123

darbam.

Pēc ugunsgrēka Andrejostā tiek atbrīvota vieta koncertzālei, par kuras izbūves vietu, pēc
būtības, jālemj visas tautas nobalsošanā!
Lūdzu, Jūs, izšķetināt šo miljonus vērto politisko darījumu, nodrošinot, ka iesaistītās
politiskās partijas un visi šo politisko partiju deputāti, turpmāk pašvaldību un 14. Saeimas
vēlēšanās nepiedalās.
********
Saistībā ar apzinātu, gadiem ilgu demokrātijas ierobežošanu no VRAA.gov.lv puses,
Latvijas Valsts pilsoņiem nenodrošinot portālā latvija.lv/pv elementāru Share funkciju, lūdzu, Jūs,
noskaidrot un publiskot pie šī Valsts mēroga politiskā pārkāpuma atbildīgos darbiniekus, politiskās
partijas.
********
Tāpat kā izbijis cietumnieks ir un vienmēr paliks cietumnieks, arī dubultpilsonis vienmēr
būs un paliks dubultpilsonis.
Pēc būtības, jau otrreiz atjaunotās Latvijas Republikas vēsturē Valsts Prezidents neatbilst
Satversmes 37. pantam, bet par viņiem nobalsojušie deputāti klasificējami kā latviešu nācijas
nodevēji. Kā rezultātā, bez Tautas nobalsošanas atdalīta Abrene un Latvija iestājusies NATO,
Valstij vairs nav savas bankas, Valsts Pamatsimbols nomainīts uz Eiro ar 48% balsstiesīgo pilsoņu
atbalstu par iestāšanos ES, neafišējot faktu, ka būs jāšķiras no nacionālās valūtas, neizpētīta 5G
frekvenču radiācijas apstarojuma ieviešana – neatbilst Civilās Aizsardzības pamatu pamatiem
Roberta Šteinerta Roberta d. dēls, par Latvijas Egli smejas visā Pasaulē, bez Tautas nobalsošanas
tiek izbūvēts militarizēts, Latvijas Valstij nevajadzīgs Rail Baltica, bet brīvostas tiek nodotas
terorista Nr.1 rīcībā, saasinot Valsts drošības un Suverenitātes jautājumus.
********
Lūdzu nodrošināt un publiskot provizoriskus aprēķinus par Valsts budžetam nodarītiem
zaudējumiem, saistībā ar kontrabandas noietu Centrāltirgū, sākot ar 2011. gadu, kad Valsts
Policijas priekšnieka amatā stājās Ints Ķuzis, palūdzot viņu segt Valstij nodarītos zaudējumus
personīgi vai pensionēt pulkvežleitnanta pakāpē. Jo šīs problēmas risinājums bija mēneša
jautājums, Centrāltirgū nodrošinot skaņu ierakstošas videonovērošanas kameras, kopā ar
civildrēbēs ģērbtiem policijas darbiniekiem.
Sadarbībā ar Global Lithuania un Lietuvas vēstniecību Latvijā, Rīgas Centrāltirgū no 24.-
26. maijam, Lietuvas dienu ietvaros, norisinājās līdz šim lielākais Lietuviešu gadatirgus Latvijā.
Gadatirgus apmeklētājiem stādījos priekšā kā RC Balts Foundation dibinātājs, runāju
mikrofonā, ka Baltu Tautu Valstu teritorijas – Latvija un Lietuva vienotas, kartē ir kā Pasaules
sirds, ka, manās rokās Turaidas Saulgriežos 11. gadā iedziedāts, ir Baltu Tautu karogs un esmu
Baltu naudas vienības LAITS pamatlicējs.
Savukārt, aizejot no pasākuma, Centrāltirgus teritorijā, divreiz un dažādi cilvēki piedāvāja
iegādāties nezināmas izcelsmes cigaretes.
Pēc īsa brīža no `27724111` zvanīju `112` un palūdzu savienot ar Valsts Policijas, Rīgas
Latgales priekšpilsētas iecirkni. Iecirkņa policists apņēmās atrisināt šo jautājumu vienreiz un uz
visiem laikiem. Sarunas ieraksts VP, VDD, apraksts publiskots internetā.

Pozitīviem notikumiem Bagātu un Rāmu Jauno Kalendāru!

Tievs Svētī Latviju.
Prezidents –
Raimonds Roberts Akmens-Alksnis

30.12.2019