Godātie Saeimnieki un Cienītās Saeimnieces.
Balti un māsas!

Latvijas tauta neatzina okupācijas režīmus, pretojās tiem un atguva brīvību, 1990.gada 4.maijā
atjaunojot valstisko neatkarību uz valsts nepārtrauktības pamata.

Latvijas Tauta neatzina nacionālās simbolikas nomaiņu un dalību ES,
kurā iestājās ar 48% balsstiesīgo atbalstu.

Valstiskā neatkarība uz Valsts nepārtrauktības pamata nav atjaunojama,
Kārlim Ulmanim vai citu valstu izpildvarām, 1922. gada 15. februāra kopsēdē
pieņemto Latvijas Republikas Satversmes oriģinālu – iznīcinot.

Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai un
bez Tautas nobalsošanas Valsts Pamatlikumu pieņemt, grozīt nedrīkst.
Saeimas 13. sasaukšanā par `Jauno vienotību` balsi ir atdevuši 3,65% balsstiesīgo vēlētāju,
kas neatbilst 5% robežvērtībai.

`Jaunā vienotība` un `Attīstībai/Par!` personāži netieši izsludināja kara stāvokli ar kaimiņvalstīm,
kas atspoguļojās miljardos mērāmos zaudējumos Latvijas ekonomikai.

Jebkura partija vai deputāts, kas Pašvaldību vēlēšanās ņems dalību līdzās šīm divām partijām,
to sastāvos vai pie amatu izpildes Valsts sektorā esot kādam no šiem trim personāžiem,
uzskatāmi par līdzatbildīgiem Latvijas ekonomikas graušanā.

No rakstītā izriet pilnvarojums Tautai pielīdzināt deputātu un deputātu kandidātu
vecuma pensijas līmeni Valstī noteiktai minimālai algai.

Lūdzu Jūsu partijas vienoties par Pašvaldību vēlēšanu vienlaicīgu norisi 11.9.21,
reformām esot saskaņotām gan visās instancēs, gan pie iedzīvotājiem.

Ar vēstuli iepazīstināms ikviens partiju biedrs vai deputāta kandidāts!

 

Pateicos!

Rīga
03.06.21

Raimonds Roberts Akmens-Alksnis