BAZNĪCA VALSTĪ – PAGĀNISMS ATCELTS ES LIKUMDOŠANĀPagānisms atcelts ES likumdošanā, kas liedz baltiem atgūt savu identitāti.

Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības.

 

99. Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts.

Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai un bez Tautas nobalsošanas Valsts Pamatlikumu pieņemt, grozīt nedrīkst.

Uzticība Latvijai, latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu.

Preambulā nostiprināts – dzemdībās drīkst ņemt dalību gan vīrs, gan sieva, gan bērna tēvs.

 

1. Lūdzu likumdošanā nostiprināt, ka deputāts vai deputāta kandidāts pie saviem vēlētājiem, jebkurā vietā, laikā un veidā, drīkst vērsties tikai un vienīgi Valsts valodā;
2. Lai veicinātu Valsts valodas apgūšanu, lūdzu likumdošanā noteikt, ka jebkurās Latvijas Valsts vēlēšanās drīkst piedalīties vienas Valsts – LR pilsonis ar Valsts valodas zināšanām augstākā līmenī vai LR pilsonis ar vienu pilsonību, kam latviešu valoda ir dzimtā valoda;
3. Lūdzu LR Vēlēšanu likumā noteikt, ka politiskās partijas ievēlēšanas 5% robežvērtība ir aprēķināma, par pamatu ņemot visu balsstiesīgo pilsoņu skaitu, nevis pēc vēlēšanās dalību ņēmušo pilsoņu skaita;
4. Tā kā, pēc būtības neievēlēts, Ministru kabinets ir uzsācis potēšanas eksperimentus arī uz Latvijas republikas bērniem un piespiedu potēšanu studentiem, ārstiem, kareivjiem, lūdzu nodrošināt vēlēšanu biļetenos informāciju par katra deputāta vakcinēšanās datētu statusu;
5. Pēc ST lēmuma `Reģionālās reformas` jautājumos, 21. gada Pašvaldību vēlēšanas visās Pašvaldības vienlaikus notikt nevar.
Lūdzu atlikt Pašvaldību vēlēšanas uz 3 mēnešiem, līdz 21. gada septembrim, kad `Reģionālā reformas` jautājumi tiks daudz maz sakārtoti;
6. Gadījumā, ja uz vēlēšanām neierodas vismaz 51% balsstiesīgo pilsoņu, `Reģionālā reforma` pēc būtības ir uzskatāma par neatbalstāmu, bet vēlēšanas ar to rezultātiem, izsludināmas par spēkā neesošām;
7. Ja vēlēšanās pa pastu netiek nodrošināta rezultātu salīdzināšana internetā, tās uzskatāmas par falsificētām.
CVK, lūdzu nodrošināt atsevišķu statistiku pastā saņemtajiem biļeteniem, ar beztermiņa iespēju katram vēlētājam pārliecināties par savas balss pieskaitīšanas precīzumu;
8. Kad Latvijas Valsts piederīgi vēlēsies atgriezties dzimtenē vai būs spiesti to darīt, pastarpinātā demokrātija tiks nomainīta uz tiešo demokrātiju.
Pateicos!
Rīga
31.05.21
R.R. Akmens-Alksnis

Nav pierādāms, ka Jonass Levits, latviešu īpašumu nacionalizētājs, nebija komandēts integrēt Egilu Levitu latviešu kopienās.

Varbūtība, ka JV 3,7% balsstiesīgo 13. Saeimā, Arturs Krišjānis Kariņš nesadarbojās ar citu Valstu specdienestiem ir pielīdzināma nullei.

Latvijas tauta neatzina okupācijas režīmus, pretojās tiem un atguva brīvību, 1990.gada 4.maijā atjaunojot valstisko neatkarību uz valsts nepārtrauktības pamata.

Latvijas Tauta neatzina nacionālās simbolikas nomaiņu un dalību ES, kurā iestājās ar 48% balsstiesīgo atbalstu.

Valstiskā neatkarība uz Valsts nepārtrauktības pamata nav atjaunojama, Kārlim Ulmanim vai citu valstu izpildvarām, 1922. gada 15. februāra kopsēdē pieņemto Latvijas Republikas Satversmes oriģinālu – iznīcinot.