MK
Saeima
LM
NVA

R.R. Akmens-Alksnis

Par atbilstību ieņemamiem amatiem.

2021. gada novembra mēnesī un šā gada sākumā vērsos pie LM ministres R. Petravičas un
Parlamentārā sekretāra K.Lipšāna, ar lūgumu nodrošināt EDS, VSAA, NVA IS sinhronizāciju,
panākot automātisku bezdarbnieka statusa nomaiņu pēc izmaiņām faktiskās darba attiecībās.
Tādējādi, ietaupot NVA klientu cilvēkstundas un samazinot NVA štatu vienības.

Kā arī, Ministri aicināju nodrošināt veselīgu uzturu SAC darbiniekiem un iemītniekiem,
nodrošinot viņus ar C, D vitamīniem, selēnu, cinku, dzelzi.

Par šiem ierosinājumiem publiski pieejamas informācijas no LM puses nav.

Vairāk kā bēdīgi, ir apzināties, ka neievērojot Civilās Aizsardzības pamatu pamatus, iedzīvotājiem
tika liegts darbs, sports, izglītība, medicīna, brīvība un labklājība, kompensējot to ar viena mēneša
minimālās algas apmēru, pie noteikuma, ja ģimenē ir bērns.

Lai, uz partiju finansējuma bāzētas izvēles, Labklājības galvenā speciālista krēslā netiktu iecelts
sagādnieks, fotomodele vai dārznieks, lūdzu, Jūs:
LM ministra amatam nodrošināt publisku konkursu, lai pastāvētu izvēlēs iespējas arī
starp kandidātiem bez politiskas piederības partijām.

Lūdzu 20 Saeimas Deputātus sastādīt, parakstīt un iesniegt Satversmes Tiesā prasības
pieteikumu par Valsts pamatlikuma 37. panta trīskārtēju pārkāpumu, saistībā ar Saeimas
izvēlēto Latvijas Valsts prezidentu dubultpilsonībām.
Jebkurā laikā iegūta dubultpilsonība tieši attiecināma uz lojalitāti pret Latvijas Valsts Suverenitāti,
Valsts interešu aizstāvību, tās iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, demogrāfisko rādītāju
uzlabošanā, garīgi un fiziski stipras Tautas izaugsmei visās jomās un vienmēr!

1. Preambula Latvijas Valstij piešķir kristīgas vērtības, pēc būtības, Valsts ir apvienota ar
baznīcu, kas ļauj par Valsts līdzekļiem apmaksāt jebkuru reliģisku sektu vadītāju
audiences, piešķirot tām Valstiska nozīmīguma pakāpi;
2. Ar Preambulu ir skartas Satversmē nostiprinātās Suverēnas Valsts ģimeniskās vērtības,
zaļajai Latvijai atverot vārtus genderisma daudzkrāsainībā;
3. Lojalitātes būtība ir tieši attiecināma uz Suverēnas Valsts ekonomisko izaugsmi, tranzītu,
Valsts pamatvērtību un pamatsimbolu saglabāšanu un attīstību, Pamatlikuma klausību,
labu attiecību nodrošināšanu ar kaimiņvalstīm un visās Starptautiskās jomās kopumā un
vienmēr;
4. Bez Tautas nobalsošanas, izmaiņas LR Satversmes pamatos nevar būt uzskatāmas par
nostiprinātām;
5. Suverēnas Latvijas Valsts dalība jebkurā starptautiskā organizācijā nodrošināma ar 51%
pilsoņu atbalstu Tautas nobalsošanā, informējot sabiedrību par Valsts ieguvumu un
sagaidāmām izmaiņām Valsts pastāvēšanas tuvākajās desmitgadēs;
6. Rietumu organizācijas jau ieguldījušas miljardus Krievijas pierobežas militarizācijai savās
interesēs, ar šaursliežu vilciena projektu un savai klātbūtnei Latvijas Valsts brīvostās, kam
Suverēnā Latvijas Valsts Vara savu atļauju devusi nav!

Rīgā
28.05.21
R.R. Akmens-Alksnis