———- Forwarded message ———
From: Raimonds Roberts Akmens-Alksnis <raimonds.akmens.ra@gmail.com>
Date: Wed, 26 Jan 2022 at 14:08
Subject: Arhīvu digitalizācija
To: LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvs <lvva@arhivi.gov.lv>, <pasts@km.gov.lv>, <Milana.Drugoveiko@arhivi.gov.lv>, <Nauris.Puntulis@km.gov.lv>, <pasts@varam.gov.lv>
Cc: <lrvk@lrvk.gov.lv>

Latvijas republika

Kultūras ministrija

God. Nauris Puntulis

Latvijas Valsts vēstures arhīvs

Cien. Milana Drugoveiko

Raystar Capital Balts Foundation
40008259123
R.R.Akmens-Alksnis

iesniegums.

Kopš Latvijas republikas atjaunošanas ir pagājis pietiekoši ilgs laiks gan radniecības ciltskoku, gan visu īpašumu atrašanās vietu, nosaukumu digitalizācijai Latvijas Valsts kartē pēc koordinātēm, dzimšanas vietas un laika, vārda uzvārda, nodrošinot operatīvu arhīva materiālu pieejamību.

Arhīvi par atkārtotu ciltskoku izpēti un īpašumu datu apkopošanu iz arhīva, bez to digitalizācijas, 30 gadus atkārtoti saņem arī iedzīvotāju maksājumus.

Daļa jau izzināto un izgūstamo datu no arhīva apkopojuma ir iznīcināti un digitalizācijai nepieciešams jau padarītu darbu veikt no jauna.

Latvijas Nacionālā arhīva direktorei, Mārai Sprūdžai, apkopoto ciltskoku digitalizācijas lūgums tika izteikts klātienē vēl 2019. gadā, kā piemēru parādot Google pieejamu VDK arhīvu divās valodās.

Lūdzu, Kultūras ministriju, God. Nauri Puntuli, nodrošināt visu arhīvos pieejamo ciltskoku digitalizāciju – Informācijas Sistēmas izveidi, attiecībā pret nekustamo īpašumu novietojumu laika griezumā no 1918. gada, mainoties novadu, māju, ielu nosaukumiem.

Valstij piederošas ēkas ekspluatācijas apturēšana koncertzāles celtniecībai, bez Tautas nobalsošanas, finanšu izteiksmē pielīdzināma arhīvu digitalizācijas nodrošināšanai, ar turpmāku peļņu par IS elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem.

Rīga, 26.01.22

Raimonds Roberts Akmens-Alksnis
T. 27 724 111