BALTU TERITORIJA 2017-10-29T12:54:56+00:00
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

BALTU ZĪMES ENERĢIJA

Sākšu ar faktu, ka Jēzus Kristus ir ebreju tautas izdomāts tēls. Ebreji ar Kristus krustu pārsvītroja Baltu kosmiskās enerģijas zīmes, kuras mūsu priekšteči ir radījuši vismaz 10 000 gadus pirms Anno Domini!

Ja mēs pielīdzinām visuma bezgalību vienam gadam, tad cilvēks uz zemes aizņem vien y jokto 10-24 sekundes daļu, tādēļ visi cilvēka izdomātie dievi un reliģijas ir pielīdzināmas pasakām, lai piesaistītu cilvēku masas un gūtu varu pār tām!

Tādēļ baltu tautām, Latvijai un Lietuvai, jābūt pirmajām valstīm, kur gadus sāksim skaitīt no jauna, atmetot 20 kara, melu un slimību gadsimtus, veidojot jaunu laika atskaites posmu latviešiem un lietuviešiem, pasaulei!
BALTU ZĪMES | SENIE RAKSTIBaltu reliģijai bija raksturīgi ieskatīties nākotnē. Kā viens no piemēriem ir etrusku zīlnieki, kuri paredzēja, ka viņu tauta beigs pastāvēt mūsu ēras sākumā, kā tas arī notika. Etrusku tauta pazuda starp Itālijas tautām gadus simts pēc pūniešu kariem. Lielvārdes jostā tika ierakstīts paredzējums, ka visi baltu tempļi nonāks zem krusta zīmes. Šo pravietojumu varētu apšaubīt, bet to apstiprina baltu priesteru rīcība, kad viņi izlēma pieņemt latīņu ticību prasot saviem dieviem. Baltu tautām nav raksturīgi veidot agresīvas militāras impērijas, bet gan kopīgi rīkoties un palīdzēt vienam otram. Feniķieši un etruski sadarbojās pūniešu kara laikos, bija arī trāķiešu un daku savstarpēja atbalstīšana dienvidos. Lai gan tie nav lieli notikumi, tie tomēr parāda brāļu tautu sadarbību.
Kā grāmatas, tāpat arī vēsture un kartes sniedz daudz informācijas par konkrētu laika posmu. Kartes atklāj precīzu atrašanās vietu dažādiem hidronīmiem un vietvārdiem. Ņemot vērā, ka mūsu rīcībā nav precīzas informācijas par to, kad ir radušies upju, ezeru, kalnu, pilsētu un citu vietu vietu nosaukumi, tāpēc nav iespējams vēstures zinātnē zināt visu. Laika plūdums tikai retos gadījumos atstāj drošas norādes par vietām un lietām un daudz retāk par vietu un lietu nosaukumiem. Ir atstāts liels vārdu krājums valodniekiem, kas visvairāk ietver īpašvārdus, kas ir seni, taču tos nevar iezīmēt konkrētā laika posmā. Spriežot pēc arheoloģijas, rase un kultūra ir bijusi vienveidīga jau aizvēsturē, kas ir dominējusi pirms mūsu ēras. Jauktās rases un tautas sāka attīstīties tikai pēdējos 3000 gados. Baltu tautu priekšteči visas lietas sāka saukt atbilstošos vārdos, tomēr daudzi no tiem ir aizstāti ar jaunu tautu vārdiem vai tie tika pārveidoti. Ne mazāk svarīgi ir tas, ka baltu tautu ietekme ir bijusi visos kontinentos un būtiski ietekmējusi visu tautu attīstību un izaugsmi.

Prezidentāla republika

MĀRAS LĪKLOCIS 

ŪDENS UN JŪRAS DZĪVĪBAS SIMBOLS. ZĪME SIMBOLIZĒ PAŠU MĀRU, KO MĒDZ DĒVĒT PAR MELNO ČŪSKU.

UGUNSKRUSTS
ARĪ PĒRKONA, LAIMES KRUSTS PIESAISTA LAIMI, ENERĢIJU, UGUNI, PĒRKONU, VĒJU, SAULI. SPĒCĪGA UN POPULĀRA ZĪME VISĀ PASAULĒ. LIETO, JA JĀIET PAR KAUT KO CĪNĪTIES.

MĀRAS KRUSTS
ARĪ KRUSTU KRUSTS – UGUNS UN TĀS ROBEŽSITUĀCIJU SIMBOLS. SAISTĀS AR UGUNI. TĀ IR LAIMAS UN MĪLAS ZĪME. AIZSARGĀ VALKĀTĀJU NO ĻAUNIEM GARIEM.

SAULES ZĪME
SIMBOLIZĒ MŪŽĪGU KUSTĪBU, DZĪVĪBAS SPĒKU. SARGĀ DZIMTU, NES DIEVA SVĒTĪBU

MĒNESS KRUSTS
MĒNESS-ĻAUŽU SARGĀTĀJS UN PALĪGS NAKTS GAITĀS UN DARBOS, KAS SAISTĪTI AR MĒNESS KALENDĀRU. ZĪME PIESAISTA DEBESS AUGLĪBAS SPĒKUS. AUGOŠS UN DILSTOŠS MĒNESS IR DZĪVĪBAS UN IZNĪCĪBAS ZĪMES.

LAIMAS SLOTIŅA. SKUJIŅA.
PASAULES KOKA SIMBOLS. APZĪMĒ LIKTENS DIEVĪBU LAIMU. SLAUKA PROM SLIKTO INFORMĀCIJU. ARĪ “ĻAUNĀS ACS” PADARĪTO. SKUJIŅA-ARĪ PASAULES KOKA SIMBOLS. TĀ NAV ZĪME, BET ORNAMENTS, KURA PAMATĀ IR MĀRAS ZĪME.

MĀRTIŅA ZĪME
IR ŪDENS, RAŽAS, AUGLĪBAS UN PĀRTICĪBAS ZĪME.

JĀŅA ZĪME
SAULE PAKĀPUSIES VISAUGSTĀKAJĀ PUNKTĀ VIRS ZEMES.

ŪSIŅŠ
LABVĒLĪGS MĀJLOPIEM, ĪPAŠI ZIRGIEM. ZĪME APZĪMĒ GAISMAS DIEVA ŪSIŅA ZIRGUS, SAULES VEDĒJUS. DOD VALKĀTĀJAM VEIKSMI CEĻĀ.

JUMIS
IR ATVASINĀTS NO DIEVA KRUSTA. NES AUGLĪBU, DOD SVĒTĪBU UN ENERĢIJU. JUMIS MĀJAS JUMTA GALĀ NES AUGLĪBU UN PĀRTICĪBU.

OZOLIŅŠ, SAULES KOKS, ARĪ AUSTRAS KOKS.
ARĪ DĀRZIŅŠ, LAIMES AKA. SARGĀ DZIMTU, ĢIMENI. LIETOTĀJU SAVIENO AR DIEVU, DOD SPĒKU UN PADOMU. UGUNS UN MĀJAS PAVARDA AIZGĀDNE.

ZVAIGZNE. AUSEKLIS.
VISVIENKĀRŠĀKĀ FORMA-KRUSTS. TAS PASARGĀ NO ĻAUNA. AUSEKLIS IR RĪTA ZVAIGZNES SIMBOLS, KAS SIMBOLIZĒ GAISMAS UZVARU CĪŅĀ PRET TUMSU.

BALTU TERITORIJAS SUVERENITĀTE

UZ DOTO BRĪDI BALTI – LATVIEŠI UN LIETUVIEŠI – IR PĀRŅĒMUŠI SVEŠAS RELIĢIJAS, TICĪBAS UN SVIN SVEŠUS SVĒTKUS!

LATVIJA UN LIETUVA PREČU APMAIŅAI IZMANTO MŪSU KANGARU UZSPIESTU SVEŠU NAUDU. ESAM ĻĀVUŠI PIEVIENOT MŪSU TERITORIJU JAUNAI SAVIENĪBAI VIEN AR 47,8% BALSSTIESĪGO ATBALSTU VAI 33,7% NO IEDZĪVOTĀJU SKAITA, ATVEROT VALSTS ROBEŽAS!

AR SAUKLI „KRIEVI NĀK”, ESAM ĻĀVUŠI SAVĀS VALSTĪS IZVIETOT TERORISTA N1-ASV-KARASPĒKA VIENĪBAS, PIEDALĀMIES SVEŠOS KAROS UN KLAUSĀMIES TELEVĪZIJAS SNIEGTO DEZINFORMĀCIJU PAR KAIMIŅVALSTS IEBRUKUMA DRAUDIEM UN TICAM VISAM, KO MUMS PASNIEDZ POLITIĶI.

KAMĒR MUMS NEBŪS SAVAS NAUDAS UN BANKAS, KAMĒR DĒĻ IZDOMĀTA VALTS DROŠĪBAS APDRAUDĒJUMA IZVIETOSIM SVEŠU KARASPĒKU, KAMĒR ĻAUSIM KOMUNISTISKĀS PARTIJAS BIEDRIEM ATRASTIES VALSTS PĀRVALDĒ, MĒS NEVARAM PAT RUNĀT PAR SUVERĒNU UN NEATKARĪGU LATVIJU!

ATMETAM NO GADU SKAITĻA 20 KARU UN APMĀNA GADU SIMTUS UN BALTIJĀ SĀKAM SKAITĪT LAIKU NO JAUNA!!!
LATVIJAS SIMTGADEI DĀVINĀM VALSTIJ JAUNU HIMNU – SAULE, PĒRKONS, DAUGAVA!
IZSTĀJAMIES NO NATO UN EIROPAS SAVIENĪBAS, RADAM JAUNU NAUDAS VIENĪBU “LAITS“, KAS VIENĪGĀ VARĒS APVIENOT PASAULES VALSTU TERITORIJAS AR NOSAUKUMU “TERRA“.


GALS UN SĀKUMS

Daba nezin, cik tā liela,
Saule nezin, cik tā karsta,
Debess nezin, cik tā dziļa.

Debess plēš sev melno krūti,
Miljoniem līst sauļu lāsas,
Nau tām skaita tukšā plaismā.

Saule izšauj kvēļu vālus,
Iededz dzīvi leduszemē, –
Patei sirds ir sadegusi.

Zeme liesām akmens rokām,
Turot jūru cietā klēpī,
Dziļā miegā iet ap sauli.

Straumes tekot tumši taustās,
Upēm izdurtas ir acis,
Strauti akli klūp pār klintīm.

Dailes kauss, pār jūru izliets,
Balti puto, sārti blāzmo –
Jūra nejūt dailes plūsmu.

Zemes klēpim sprakstot izverd
Smaragds, safīrs, rubīns, dimants:
Greznās krāsas mirdz bez dzīves; –

Zemes klēpim trīsot izaug
Sīciņš stādiņš ziliem ziediem, –
Stādiņš zin, cik ziedi zili;

Lielā jūras bezgalībā
Sīkā čaulā izbrauc dvēsle,-
Dvēsle zin; cik jūra plašā;

Dvēsle zin, cik daba liela,
Dvēsle zin, cik saule karsta,
Dvēsle zin, cik debess dziļa.

Vēl tik vienu dvēsle nezin,
Cik tā pati skaista, dziļa,
Zinās vēl i nezināmo.

RAINIS

PASTĀVĒS, KAS PĀRMAINĪSIES

AKMENS SAULES VĒJŠ

Man nevayg sapņu pilis
Un nevayg īstas pērles
Tas viss mums sen jau ir
Dod Tēvs man mūža prātu
Lai sākam mēs no jauna
Un būšu gaismas tilts
No sākuma līdz zvaigznei
Starp cerību un tumsu
No Visuma uz Zemi
No Bruņinieku kalna sava
Kur dzimis pats
Līdz mūsu Mūkusalai
Un nevaydzīgai slavai
Starp grāmatām un dzīvi
Starp ticību un zeltu
Starp karali un kalpu
Un pieciem lieliem galiem
No lēnuma uz jaunu
Starp to kas dod un ņēma
Kā baltā valodā iz gēna
Kas Raiņa darbā svēta
No Amen-Ra caur Finku
Uz Akmens laikā brīvu
Kad Dabai atkal dots ir vārds
Bez apstājas un steigas
Top patiess veltījumā Jums
Kas sniedz man dzīves skolu
Kā milzīgs atvainojums
Kam mācību es dodu pats
Te zināsi par vēsturi un kariem
Par tumsas spēku ilgiem gadiem
Ko cilvēcei ir ņēmis
Tikpat kā noiets zelta ceļš
Kā riets pirms jaunas ausmas
Par ko līdz šim ir tikai jausmas
Ko cilvēks izzinājis sen
Bet Piramīdas acs
To gaismā neceļ vēl
Kā Saules vēja gaismas stari
Kas Stikla Kalna zirgā jūgti
Mūs visus gaidīs mājās lūgti
Un pāries zili sārtais Baltu jūgs
Kas sirdis prātos slēdz arvien
Tik īstas zvaigznes debess jums
Tās baltas nesīs laimi mums
Par to es savu Akmens galvu lieku
Un liesām Raystar rokām
Es visu Zemi aptvert spēju
Tad variet mani nievāt
Un variet domās šķīst
Kā šķiet Jūs Balti gribat stāvēt
Bet varbūt mūžam ceļos klīst !?!

Rīga, 11.9.11. | Raimonds Akmens

MŪSU LATVIJAI 100 – MUMS JAUNA HIMNA !

PALĪDZI ATKLĀT PASAULEI BALTU NOSLĒPUMU

ATBALSTAM

DIVAS BALTU OKUPĀCIJAS

LATVIJAS, LIETUVAS OKUPACIJA

BALTU SAULES KAUJA 22.09.15.

BALTU SAULES KAUJAS PIKETS BEGLI 2015 22 9

PAR GRĀMATU “AKMENS SAULES VĒJŠ”

Līdz 20. gadsimtam bija pierasts valstis kolonizēt un ieviest tajās savu pārvaldību, ievedot tajās savu karaspēku. Tāda bija arī Padomju Savienības politika, kas pirms Otrā pasaules kara sākumā iesūtīja Baltijas valstīs savu armiju ar ko likvidēja to neatkarību un ekonomisko attīstību.

Pašreiz valstis arī kolonizē, pakļaujot tās savām interesēm, tikai ar slīpētām ekonomiskām metodēm. Pasaulē ir pat labi apmācītas ekonomisko slepkavu armijas, kas darbojas daudzās valstīs, tajā skaitā arī Latvijā. Par to raksta Džons Pērkins grāmatā “Ekonomiskā slepkavas grēksūdze”- tas ir pasaulē pirmais autobiogrāfiskais stāsts par ekonomisko slepkavu, īpaši slepenās grupas dzīvi, apmācību un darbības metodēm.

Viņi izveido valstī absurdu ekonomisko politiku, vadošos amatos tiek nozīmēti neprašas un korumpanti, kuri veic ekonomisko datu falsifikāciju. Lai valsts stagnētu un būtu ilgstoša recesija, tiek atbalstītas ēnu ekonomikas grupējumu intereses. Viņu uzdevums ir piedāvāt valstīm lielus finanšu aizdevumus it kā ekonomikas attīstībai, piedāvājot lielu sociālo projektu realizēšanu, bet faktiski tās ir lamatas, kas beidzas ar valstu ekonomikas sagraušanu. Tiklīdz šīs valstis tiek apkrautas ar milzīgiem parādiem, bankas un ar tiem saistītās finanšu aģentūras iegūst kontroli pār šo valstu ekonomiku. Tas izklausās diezgan absurdi un neticami, bet gadiem ilgi, sekojot notikumu gaitai, nākas secināt par tīšu valsts tautsaimniecības iznīcināšanu.

Latvijas 30. gados attīstības panākumi bija izcili. Reti kura teritorija – sākot ar 1915. gadu bija tā cietusi karu gaitā kā Latvija, taču valsts ekonomiskā un politiskā atdzimšana notika neredzēti strauji. 1923.gadā ieviesa stabilu valūtu – latu, kas ātri kļuva par cienījamu valūtu visā Eiropā. Valsts tautsaimniecībā bija sasniegusi labus rezultātus, ierindojoties pirmajās vietās starp vecās Eiropas valstīm gan lauksaimniecībā, gan atsevišķās rūpnieciskajās nozarē. Tika ražotas lidmašīnas, radioaparāti, lokomotīves, fotoaparāti un automašīnas, bija attīstīta vieglā rūpniecība un lauksaimniecība. Iedzīvotāju nodarbinātības ziņā bija otrā vietā Eiropā. Latvija savā attīstībā bija apsteigusi Igauniju, Somiju, Austriju, Itāliju un citas valstis.

Latvijas tautsaimniecība pēc neatkarības atgūšanas līdz 2008. gadam, neskatoties uz nemākulīgo valsts pārvaldi, attīstījās arī ļoti strauji, ar katru gadu paātrinājās iekšzemes kopprodukta (IKP) pieauguma temps. Ja 2002. un 2003. gadā IKP pieauga par 6-7% gadā, tad turpmākajos divos gados tas sasniedza jau 8-10% un 2006. gada pirmajā ceturksnī – 13,1 procentu. Nenoliedzami, strauja tautsaimniecības izaugsme ir iedzīvotāju ienākumu un labklājības pieaugums. Ap 2017. gadu Latvija varētu būs tuvu Šveices vai Vācijas dzīves līmenim.

2007. gadā, sākoties globālās finanšu krīzei, jau 2008. gadā sabruka “Parex Banka”. Nekompetentā valsts ierēdniecība veica šīs bankas nacionalizāciju, kurā tika ieguldīts pie diviem miljardiem eiro. No kuriem ap 600 miljoniem eiro valsts nodokļu maksātāju naudas tika izmaksāts ārzemju rezidentiem, pamatā Krievijas un Kazahstānas pilsoņiem. Par privātā uzņēmuma neveiksmīgo biznesa modeli samaksāja valsts iedzīvotāji, upurējot ar savu pensiju sistēmu un labklājības līmeni.

Lai uzturētu lielo valsts sektorā nodarbināto skaitu un atbalstītu banku finanšu sektoru, valdība aizņēmās finanšu aizdevumu no Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) un Eiropas Komisijas (EK) 4,5 miljardu eiro apmērā. Valsts parāda kopapjoms sasniedza aptuveni 40% no iekšzemes kopprodukta (IKP) un Iedzīvotājiem gadā jāmaksā par valsts parāda apkalpošanu un procentu izdevumi 278,3 milj. eiro apmērā.

Atšķirībā no Latvijas, Islande ļāva sabrukt banku sistēmai, tiesāja valsts premjeru un piesprieda reālus cietumsodus banku vadītajiem par krīzes izraisīšanu. Un tā pārvarēja krīzi daudz veiksmīgāk nekā Latvija, uzskata Beļģijas ekonomikas pētījumu centra “Bruegel” analītiķi. “Pieredze ar Islandes banku sistēmas sabrukumu liecina, ka ļaujot sagrūt bankām, kad tām ir kļūdains uzņēmējdarbības modelis, var būt vislabākais risinājums,” teikts ziņojumā. “Bruegel” centra ekonomisti norāda, ka krīzes laikā Islande ir cietusi vismazāk, savukārt Latvija – visvairāk.

Lai Islandes situācija nebūtu iespējama Latvijā, starptautiskas finanšu institūcijas par premjeru nozīmē Briseles politiķi ar neatmaksājumu komercparādu, kurš nepagurstoši un precīzi realizēja banku glābšanas plānus uz iedzīvotāju labklājības rēķina. Lai turpinātos valsts ekonomiskā recesija, valsts vadošos amatos tika ielikti manipulējami politiķi, klasiskas viduvējības un nekompetenti ierēdņi. Korupcijas tehnoloģija ir iesakņojusies augstākajā valsts pārvaldes līmenī. Valsti turpina vadīt nelikumīgs politiskais veidojums kā “Koalīcijas padome”.

Pasaulē ir vispārpieņemts ekonomiskas krīzes risināšanas mehānisms. To arī izmantoja daudzas valstis kā Polija, Lielbritānija, Norvēģija, Islande u.c. Iestājoties krīzei, samazināja nodokļus, devalvēja valūtu, veica strukturālas reformas valsts sektorā, palielināja finansējumu valsts infrastruktūras būvei. Ar šādiem pasākumiem tika glābti uzņēmumi, saglabātas darba vietas un iedzīvotāju sociālās garantijas.

Latvija, iestājoties krīzei, vienīgā ignorēja visus šos ekonomikas pamatlikumus un veica tieši pretējos pasākumus, palielināja nodokļus, veica iekšējo devalvāciju, glāba banku sektoru. Rezultātā, bankrotēja daudzi uzņēmumi, strādājošie palika bez iztikas līdzekļiem, bankas piespiedu kārtā atņēma ieķīlātos mājokļus, tūkstošiem, pārsvarā jauno ģimeņu, bija spiestas pamest savas mājas. Valsti pameta trešdaļu darbaspējīgo iedzīvotāju. Latvijas ekonomika cieta lielākos zaudējumus pasaulē, valsts IKP nokritās par 25%.

Manipulējot ar statistikas datiem, ir iespējams sabiedrībai pierādīt ļoti daudzus apgalvojumus, tajā skaitā tos, kuri ir izdevīgi tikai dažiem. Informācijas avotu kontrole, kuros vērojamas arvien jaunas iedzīvotāju domāšanas un ietekmēšanas metodes, falsifikācija ar faktiem un datu avotiem ir valdības ikdiena. Piemeklējot vajadzīgos ciparus, politiķi turpina veidot “Veiksmes stāstu”. Regulāri plašsaziņas avotos pseido ekonomisti ziņo par valsts straujo ekonomikas attīstību. Arī starptautiskos novērtējumos parādās ziņas par Latvijas ekonomikas veiksmīgajiem rādītājiem.

Vācijas apdrošināšanas kompānijas “Allianz” veidotajā ”Pensiju ilgtspējas indeksā 2016” Latvijas pensiju sistēma atzīta par septīto ilgtspējīgāko pasaulē. Bet realitātē vairāk par pusi valsts pensionāru dzīvo zem nabadzības robežas, no tiem 20 tūkstoši saņem pensijas mazākas par 100 eiro. Šodienas problēma ir zemo pensiju lielumu attiecībā pret noteikto iztikas minimumu. Lai izmaksātu pensijas, valdība katru gadu ir spiesta starptautiskajos finanšu tirgos aizņemties pa vienam miljardam eiro, un 2016. gada beigās valsts parāda kopapjoms pārsniegs 10 miljardus eiro.

Lai nemazinātos varas grupējumu ietekme, ir vajadzīga mazāk izglītota tauta, kurai trūkst zināšanu sabiedrības pārvaldības jautājumos, lai tie mazāk iesaistītas sabiedriskajos procesos. Lai šo procesu veiksmīgi tupinātu, šobrīd izglītības sfērā jau kuru gadu uzturēts jautājums par skolotāju algu lielumu. Un skolēnu izglītības kvalitātes jautājums vispār netiek skatīts.

ASV kompānija “Tax Foundation” nodokļu konkurētspējas indeksā Latviju ierindojusi augstajā trešajā vietā. Realitātē valstī ir absurda ekonomiskā politika, kur 80% strādājošajiem piemērojas lielākie darba algas nodokļi pasaulē. Kopējais nodokļu slogs pārsniedz 70%, tas ir, lai nomaksātu visus valsts noteiktos nodokļus un nodevas Latvijā, gadā ir jānostrādā vidēji 9 mēneši.

Mainās partijas, valdības un uzvārdi ministriju vadībā, bet nemainās valsts absurdais ekonomiskas virziens, jo to nosaka starptautiskās finanšu korporācijas. Vai pasaulei ir vajadzīga otra Šveice Baltijas jūras krastos, kura spētu tikpat strauji ekonomiski attīstīties un nodrošināt savu valsts iedzīvotāju labklājību, kā tas bija pirmajā Latvijas brīvvalsts laikā?

Ar noteiktu regularitāti un mērķi tiek celti nodokļi un energoresursu cenas – lai izputinātu palikušos vietējos uzņēmumus. Ar ekonomiskam metodēm tiek veidota nelabvēlīga vide dzīvošanai valsts reģionos, mērķtiecīgi tiek atbrīvota valsts teritorija no iedzīvotājiem. Valstī ir palikuši vien 490 tūkstošu tiešo nodokļu maksātāju, kas strādā privātajā sektorā, kuriem ir jāuztur 575 tūkstošus pensiju saņēmēju un 290 tūkstošus sabiedriskajā sektorā esošo darba vietu. Pašlaik pāri 300 tūkstošu Latvijas iedzīvotāju dzīvo un strādā daudzās Eiropas valstīs, kuri ar savu darbu nodrošina šo valstu ekonomisko attīstību un šo valstu pensionāru labklājību. Visi valsts iedzīvotāji šo absurdumu redz un izjūt katru dienu. Jautājums – cik ilgi šis process ilgs?

 • Turpinājumā par saules vēja gaismas staru refleksiju orbītā ar tālāku reģenerāciju pa zemes virsmu ūdens caurulēs, līdzīgi kā optiskās šķiedras kabeļi, ar lēcām, spoguļiem, prizmām iegūstot no gaismas stara siltumu, elektrību, dienas gaismu, karsto ūdeni un virsmu ēdienu pagatavošanai.


 • Par jauna kalendāra izveidi Baltijā un Pasaulē, atmetot 20 gadsimtus no ebreju izdomātā dieva sūtņa Jēzus Kristus dzimšanas.
  Kalendārā gadi tiek skaitīti no 11. septembra, Raiņa dzimšanas dienas.
  11. septembris ir gada 254. diena pēc Gregora kalendāra (255. garajā gadā). Līdz gada beigām ir atlikušas 111 dienas kā uz mūsu, Raiņa piemiņai celtās, Gaismas Pils!
  11. septembris ir divu citu kalendāru pirmā diena – Aleksandrijas un Etiopiešu.
  Šī diena ir zināma arī kā 911, kad ASV iznīcināja paši savus Dvīņu torņus.
  Vienā zemes pusē rieksti, otrā zemes pusē – kastaņi. Tā arī Rīgā 2017. gadā tiks pabeigta Z-towers torņu būvniecība.
  Pasaulei ir izvēle: Jauns kalendārs – ANNO DOMINI II vai WW III.

 • Par Latvijas un Lietuvas – Baltu tautu atkal apvienošanos zem viena karoga, cīņai par Baltu Tautu pastāvēšanu.

 • Detalizētāk par BALTIJAS BALTU BANKU ar jaunu valūtas vienību LATS+LITS=LAITS (LIGHT-GAISMA) kā vienīgo Pasaules maksāšanas līdzekli.

 • Par jaunas Pasaules izveidošanu ar kopīgu teritorijas nosaukumu TERRA.
  Pēc manas idejas ir tapusi grāmata ar līdzīgu nosaukumu RAYSTAR OF TERRA – par pēdējo cilvēkbērnu uz zemes.
 • Viedoklis par šaursliežu vilciena agonijas kliedzienu = Rail Baltica, tas ir militarizēts, politiski finansiāls projekts smagu kravu pārvadāšanai ar ļoti smagām sekām Baltijas ekonomikai, faunai un teritorijai kopumā un bez ekonomiska labuma Baltijas valstīm.
  Rail Baltica vietā jāuzsāk sarunas ar Eirāzijas valstīm par vien-sliedes magnētiskā ātrvilciena Portugāle-Spānija-Francija-Vācija-Polija-Lietuva-Latvija-Krievija-Kazahstāna-Ķīna-Japāna izbūvi 40-60m augstumā ar ātrumu virs 700km/h.
  RAIL BALTICA īstenošana ir pieļaujama tikai un vienīgi ar Tautas nobalsošanu!


 • Datu pārraides tehnoloģija 5G, kas spēj nodrošināt datu pārraides ātrumu 10 Gbit/s, var aizvietot gan virszemes TV, gan optiskos kabeļu tīklus, kuri nodrošina 5x zemāku datu pārraides ātrumu.
  Tādēļ, ja mēs atstāsim Latvijā, Baltos, Baltijā vairākus mobilos operatorus, tie mūs izģērbs plikus, konkurējot savā starpā! Operators BITE vien var nodrošināt pilnīgi visu sakaru pakalpojumu spektru par nieka 5,-EUR, ja paliek vienīgais mobilo telekomunikāciju operators Baltijas valstīs, izmantojot jauno 5G tīklu.
  Vēl minēšu faktu, ka augstfrekvenču iedarbība uz cilvēka genofondu izpaudīsies tikai nākamajās paaudzēs, cilvēki zaudēs imunitāti, notiks mutācija. Pie mums ir vismaz 5 mobilie operatori, kuri kopā pieckāršo augstfrekvenču kaitīgo iedarbību uz apkārtējo vidi. Jautājumus variet uzdot privāti e-pastā, mēs ar Christopher Busby centīsimies Jūs pārliecināt. Pats esmu telekomunikāciju inženieris un programmētājs, zinu daudz – sākot no frekvenču modulācijas un diskrētās informācijas pārraides līdz diskrētai matemātikai un informācijas iegūšanai no datora, izmantojot, piemēram, Kaspersky Antivirus vai Windows OS.
  Variet iepazīties arī ar manu Dzīves Gājumu.

 • JKP iestājās pret azartspēlēm Rīgā, par ko es jau runāju 2011. gadā. Visas azartspēļu vietas Latvijā jāapvieno vienuviet, izbūvējot Gaismas Pils dvīņu brāli “Stikla kalnu” pēc adreses Rīgā, Tvaiku iela 1, ar skatu uz māsu. Uz Tvaiku ielu ir pārvietojams arī Uzvaras piemineklis.
  Uzvaras parkā tiks atklāts bezmaksas baseins zem klajas debess, kas atgādinās par asarām, kuras lēja mātes.

 • Jau vairākus gadus stāstu cilvēkiem par informācijas sistēmu, kura nodrošina neuzlaužamu vēlēšanu rezultātus. Šī vēlēšanu sistēma ir pamats tieši demokrātiskam valsts pārvaldes modelim, atsakoties no Parlamenta kā tāda, jo cilvēks pats var iniciēt likumus un arī visi kopā par tiem balsot. Saeimas namu mēs varētu nosaukt par LIKUMNAMU – viens likums, viena taisnība visiem!
  Lai politiķiem būtu savs stūrītis, līdzīgi kā komunisti pārsauca Prezidenta pili par Pionieru pili, mēs Prezidenta pili varam pārsaukt par POLITIĶU PILI.

 • Jaunā konservatīvā partija vēlas ieviest bezmaksas sabiedrisko transportu Rīgā. Par to es jau iestājos 2007. gadā, kad atgriezos no Igaunijas Microsoft. E-talons ir cilvēktiesību īstākais pārkāpums, jo visi identificētie e-taloni ir piesaistīti sabiedriskā transporta pieturvietām, respektīvi, darbinieks, kurš nav iekšlietu ministrijas struktūrās, brīvi var piekļūt sensitīvai informācijai, to viņš var arī nodot trešajām personām. Un policijas priekšnieks ne tikai ir leģitimizējis e-talonu, bet arī atbalsta, norīkojot municipālās policijas ekipāžas ķerstīt ”zaķus”.
  Vēl ir tā, ka e-talona uzturēšana sadārdzina braukšanas biļetes cenu divas reizes!

 • Lai veicinātu reemigrāciju, pašvaldībām jāiepērk zemes zem graustiem un jābūvē daudzstāvu dzīvojamās ēkas, kurās dzīvokļus varēs iegādāties ģimenes ar bērniem un par pašizmaksu. Tādējādi mēs vēl arī populēsim. Bet vienīgais – šis projekts NAV savietojams ar spēļu zālēm uz katra stūra. Jūs variet iedomāties, cik cilvēku ir beiguši dzīvi dēļ spēļu zālēm, cik ģimenes ir izjukušas, cik zādzības un slepkavības ir notikušas, bankroti, maksātnespējas, apmelošanas, šantāžas, laupīšanas, cietumsodi, depresijas un invaliditātes?
  Ilgtermiņā Valsts cieš daudz lielākus zaudējumus no spēļu zālēm, kā iegūst, jo krītas kopprodukts un cieš arī citi iedzīvotāji, jo jāceļ ir nodokļi, piemēram NĪN, jo maksātāju jau vairs NAV!

 • Darbojoties Valsts iestāžu IT struktūrā, esmu pamanījis, ka katrā ministrijā ir izveidota hunta no radiniekiem, draugiem un paziņām, kaut arī ne tas cilvēks kaut ko saprot no tā ko dara, ne arī tas amats ir nepieciešams!
  Tādēļ uzskatu, ka Ministrijas ir jāapvieno un ierēdņu skaits jāsamazina vismaz par trešdaļu. Paralēli jāpieņem referendumā likums, ka komunisti nedrīkst būt Valsts iestādēs vadošos amatos un Valsts Valdībā vispār.

 • Piemēram, 9 stāvu ēka ar 180 dzīvokļiem par internetu un TV kopā maksā 3000,- EUR/mēn. Viņi kopā pārmaksā 20 reizes, kamēr nav apvienojušies un nesaņem vienotu pakalpojumu.

 • Vai zināji, ka pēc tam, kad LR Ģenerālprokuratūrā tika uzstādīts Kaspersky Antivirus uz katra datora, visa informācija no dokumentiem un e-pastiem ir pieejama Maskavā, Krievijas specdienestiem!?

 • Esošā valdība to nespēs, bet profesionāli, tiesiski labi sagatavoti juristi varētu panākt nolikto atslēgu principu par iepriekš ņemtiem mājokļa kredītiem Treknajos gados, kad cilvēki domāja un cerēja uz tirgus saglabāšanos, pirka dzīvokļus divas līdz trīs reizes dārgāk, bet tagad līdz mūža beigām būs jāmaksā.  To var panākt Saeima, nosakot, ka ja banka kreditors nepiekrīt jaunajiem noteikumiem, bankai jāpamet Latvijas Valsts teritorija.

 • 2003. gada 20. septembrī Latvijā notika referendums par dalību ES. Pilsoņiem bija uzdots jautājums “Vai jūs esat par Latvijas dalību Eiropas Savienībā?”. Pret iestāšanos aicināja balsot ASDLP, LSP un “Eiroskeptiķi“.

  Tā kā 8. Saeimas vēlēšanās 2002. gadā tika saņemtas 995 085 derīgas vēlēšanu aploksnes, tad tautas nobalsošanā par Latvijas dalību ES bija jāpiedalās vismaz 497 543 vēlētājiem.

  Faktiski par iestāšanos Eiropas Savienībā nobalsoja 33,7% iedzīvotāju vai 47,8% balsstiesīgo iedzīvotāju.

  Bet lai Suverēna Valsts iestātos jebkādā savienībā, tas jāatbalsta vismaz 51% balsstiesīgo iedzīvotāju, pretējā gadījumā to nedrīkst definēt kā tautas gribu un tas ir uzskatāms par Saeimas pieņemtu biznesa projektu – bez referenduma atsakoties no Latvijas naudas vienības Lats, likvidējot Valsts bankas un atkal izpildot svešu kungu lēmumus kā PSRS laikos.

  Referenduma rezultāti

  Tautas nobalsošanā piedalījās 71,5% vēlētāju. “Par” bija nodotas 676 700 balsis (67,0%), “pret” — 325 980 (32,3%).

LATVIJAS REPUBLIKA
SAEIMAI
RAYSTAR CAPITAL BALTS FOUNDATION
PREZIDENTS
RAIMONDS AKMENS ŠTEINERTS
SVEICIENS KOMUNISTIEM, IDIOTIEM, MANAM KLAUNAM.
TĀ KĀ KRISTUS IR EBREJU IZDOMĀTS TĒLS, PĒTERBAZNĪCAI JĀPIEDER LATVIJAS BĒRNIEM.
ETALONS IZSAUC METASTĀZES UN IR IZSEKOŠANAS METODE KĀ CILVĒKTIESĪBU
PĀRKĀPUMS, TĀDĒĻ SATIKSMEI RĪGĀ JĀBŪT BEZ MAKSAS.
BRĪDINU, KA VISA KASPERSKY NOSKENĒTĀ INFORMĀCIJA NO LVĢMA/C, LR
ĢENERĀLPROKURATŪRAS MAN IR PIEEJAMA LĪDZ AR KRIEVIJAS PILSONĪBAS PIEŅEMŠANU.
LAI MĒS NEBŪTU UZ MANA VEIKALA NAŽIEM AAKNIVES.EU, IZDOMĀJIET KĀ ATTEIKTIES NO
AUKSTĀ ŪDENS SKAITĪTĀJIEM.
TĀ KĀ PAR IESTĀŠANOS ES 03. GADĀ PAR TEICA TIKAI 47,8% BALSSTIESĪGO IEDZĪVOTĀJU,
VALSTS ĀRĒJAIS PARĀDS IR NORAKSTĀMS.
UZ DOTO BRĪDI VĒLĒŠANU SISTĒMA IR KĻŪDAINA UN KRIMINĀLA, TĀDĒĻ ESMU IZGUDROJIS
TIŠI DEMOKRĀTISKU VALSTS MODELI, KUR SAEIMA TIEK PĀRSAUKTA PAR LIKUMA NAMU,
BET PREZIDENTA PILS PAR POLITIĶU PILI.
PRESES NAMA VIETĀ IEPLĀNOTA BALTIJAS BALTU BANKA AR VALŪTAS VIENĪBU
LAITS=LATS+LITS (Y), 1 LAITS=10 EUR, EIROCENTI PALIEK APGROZĪBĀ.
MASONE VAIRA VĪĶE FREIBERGA NEDRĪKST ATRASTIES BRĀĻU KAPOS, JO MASONI IR VARENI.
BALTU TAUTAS TICĒJUMS: JA STĀJOTIES AUGSTĀ AMATĀ, TEV, VISPIRMS JĀIERAUJ, TAD PĒC
3 MĒNEŠIEM TEV SĀKS STREIKOT SIRDS.
UZ REDZĒŠANOS.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share This